element water

element water

water stroomt  het verandert voortdurend. water past zich aan iedere vorm aan. water is zacht maar met zijn onmiskenbare kracht overwint het iedere hindernis. Water is de oorsprong van het leven, de energie van de oorsprong. Water voert de diepte in en stijgt als bron weer omhoog. Innerlijk element water: Water zijn ook alle vloeistoffen in ons lichaam. Water is verantwoordelijk voor de cohesie van het lichaam voor het bijeenhouden van alles.

Read More

element wind

element wind

Het wind element zijn onze adem en onze gedachten. Het is verantwoordelijk voor de beweging van het lichaam en het draagt de andere elementen. Teveel wind: piekeren, weinig alert, dromerig, onrust Te weinig wind: geen beweging kunnen onze dromen niet in daden omzetten. Teveel aarde. Wind gaat ook met vuur gepaard: Wind wakkert het vuur aan. Burn-out: je gaat over je grenzen.

Read More

element ruimte

element ruimte

Ruimte zorgt dat alles kan zijn. Zonder ruimte kan er niets bewegen en tot groei komen. Ruimte element is alles wat leeg is  in ons lichaam. De openheid binnenin de kanalen. De ruimte tussen de cellen en nog zoveel meer. Ruimte heeft ons een gevoel van vrijheid. Vrijheid heeft ruimte aan de andere elementen, niets kan zijn als er geen ruimte is. Teveel ruimte: geen structuur. Te weinig ruimte:...

Read More

element aarde

element aarde

Het beeld bij aarde. Het eenvoudigste beeld van de aarde is de grond onder onze voeten. De aarde draagt ons geeft ons houvast. De aarde is ons thuisland, ze geeft ons voedsel ze is onze laatste rustplaats. Al het leven komt uit de aarde en keert er weer in terug. De aarde is het centrum waar iedere uitgeputte energie naar terugkeert om zich te vernieuwen. In de mens zorgt het aarde -element voor concentratie en rust. Het aarde element zorgt voor een gevoel van verbondenheid. Zekerheid, geborgenheid, zorg voor anderen zijn de onderwerpen van het aarde element. Goede aarde schenkt je ”...

Read More

element vuur

element vuur

Het beeld bij vuur is het beeld van de levendig  oplaaiende vlam in het leven. Het vuurelement is onze temperatuur,onze innerlijke warmte. Vol kracht, plezier en opgewondenheid. Zonder  vuur is het leven niet mogelijk. Alles wat in volle bloei staat, wat vol sap en leven is wordt door de vuurenergie gevoed. De essentie van het vuur is actief, vrij en van fonkelende levenslust. Dansende en lachende mensen. Mensen die innig van elkaar houden. Het vuur kan zacht smeulen en fel oplaaien, er kunnen vonken vanaf springen het vuur kan alles verteren. Zuivere vreugde het pure geluk om het bestaan, ...

Read More