lavendel

Leven in harmonie met de vijf elementen. De elementen Ruimte , Wind, Water, Vuur en Aarde vatten de gehele Tibetaanse kosmologie samen.

IMG_1520

element aarde

Het fysieke universum met inbegrip van ons lichaam bestaat uit deze elementen, maar zijn ook geassocieerd met mentale toestanden en met de tijd.
De vijf elementen representeren elk een bepaalde energetische kwaliteit.

De vijf elementen behoren tot de wereld van de vorm, zij bestaan in onderlinge afhankelijkheid.

Ze hebben elkaar nodig.Men kan een onderscheid maken tussen de uiterlijke elementen en de innerlijke elementen.

 

 

De uiterlijke elementenvormen de bouwstenen van de natuur: de bodem, de rivieren en de oceanen, het vuur van de vulkanen en de atmosferische winden.

De vijf  innerlijke elementen woede, blijdschap, zorg, verdriet, angst zijn emoties, dus gemoedsbewegingen die een directe en sterke invloed op het organisme hebben, die ziek maken als ze in overmaat voorhanden zijn.

Iedere gemoedslaag correspondeert met een bepaald orgaan in geval van overbelasting kan zij dit orgaan energetische uitputten. Wanneer er disharmonie is dan worden we ziek.